vlag
vlag
Heb je
een vraag?

info@cuurios.com
085 06 08 400

Privacy verklaring

Privacyverklaring
Cuurios B.V., gevestigd aan Laan van Overvest 48, 2613DM te Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via info@cuurios.com.

Persoonsgegevens die Cuurios verwerkt
We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
- voor- en achternaam
- e-mailadres 

Met welk doel verwerkt Cuurios persoonsgegevens
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om jou te informeren middels onze e-mails waar je jezelf voor inschrijft. Zodra je jouw gegevens hebt gedeeld in ruil voor het downloaden van bestanden van onze website, gebruiken we de gegevens mogelijk om je te benaderen.

Delen van persoonsgegevens
Wij delen je informatie en gegevens niet met derden. Alle gegevens die Cuurios ontvangt blijft in onze handen.

Hoe lang Cuurios persoonsgegevens bewaart
Persoonsgegevens bewaren we zolang je ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief/e-mails. Je kunt je op ieder moment hiervoor uitschrijven!

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cuurios en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cuurios.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.
Voor informatie over jouw recht van inzage en/of wijzigen van je persoonsgegevens verwijzen wij je naar het onderdeel ‘privacy rechten’ op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.
Jouw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.cuurios.com

blog